บ้านปั้นนายดี

หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

ห้องอาหาร

Naidee's Sculptured Huts

Kitchen in school

อาหาร เครื่องดื่ม กาแฟ ของหวาน
เปิดเวลา : 08:00 – 18:30 น.

ติดต่อ : 032-827814-5 , 081-0140006 , 081-7638690